โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกายภาพบำบัดทางเด็ก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ” ณ คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้ให้การดูแล และเด็ก โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกกิจกรรมครอบครัวด้วยลูกบอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของลูกรัก โดยการอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ    การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ

การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ    การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ

การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ    การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ

การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ    การออกกำลังกายด้วยลูกบอลสำหรับเด็กพิเศษ

Print

UP