สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี – เสริมพลังกาย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” เรื่องเสริมพลังกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ เป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกาย ทั้งนี้กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีบุคลากรให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Physical Power    Physical Power

Physical Power    Physical Power

Physical Power    Physical Power

Physical Power    Physical Power

Print

UP