คณะกายภาพบำบัดร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ในงานฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานเพื่อร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช ทางคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คณบดีคณะกายภาพบำบัดได้ร่วมรับเสด็จ โดยถวายรายงานประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกายภาพบำบัด ณ บริเวณนิทรรศการ และทูลถวายหนังสือกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน

ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช    ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช

ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช    ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช

Print

UP