มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด หัวข้อ “แม่”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด

     ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการประกวดปกจุลสาร เพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวด ในหัวข้อ ‘แม่” ขึ้นปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553 โดยมีผู้ส่งผลงานมากมาย และได้ทำการตัดสิน โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ดังรายนามต่อไปนี้

     รางวัลที่ 1 นายวิทยา กันนุลา นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3
     รางวัลที่ 2 น.ส.อรุณี มัทนะไพศาล นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4
     รางวัลที่ 3 น.ส.รวินทร์นิภา สว่างเดือน นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด    มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด

มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด

     โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี คณะกายภาพบำบัด ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 12.00 น. ณ ห้องคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด

รางวัลที่ 1

มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด

รางวัลที่ 2

มอบรางวัลภาพประกอบปกจุลสารคณะกายภาพบำบัด

รางวัลที่ 3

Print

UP