เสริมสุขภาพผู้สูงวัย ครั้งที่ 2
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ชมรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซึ่งได้มีการแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ วิธีป้องกัน และวิธีรักษาเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Print

UP