มหิดล วันแม่ 2553
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

มหิดล วันแม่ 2553

     คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรม “มหิดล วันแม่” ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยในครั้งนี้ มีบุคลากรของคณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ระดับชมเชย คือ นางอรชา สาทประเสริฐ โดยได้รับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล วันแม่”

มหิดล วันแม่ 2553

     โดยการนี้ คณะกายภาพบำบัดร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ความรู้ทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ และยังออกบูธให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด ตรวจประเมินท่าทางการทำงาน แนะนำวิธีป้องกัน และแนะนำการออกกำลังกายกลุ่มเพื่อป้องกันกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานสำนักงาน (office syndrome) แก่ผู้ที่สนใจ

มหิดล วันแม่ 2553    มหิดล วันแม่ 2553

มหิดล วันแม่ 2553    มหิดล วันแม่ 2553

มหิดล วันแม่ 2553    มหิดล วันแม่ 2553

มหิดล วันแม่ 2553    มหิดล วันแม่ 2553

Print

UP