สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี – เพิ่มพลังใจ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” เรื่องเพิ่มพลังใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์กายภาพบำบัด วิทยาเขตปิ่นเกล้า โดยมี อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง เป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีบุคลากรให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Print

UP