โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “60 อย่างไรให้ 25”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “60 อย่างไรให้ 25” ณ คลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานนี้ ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกวิธี การป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับวัย รวมถึงเคล็ดลับการชะลอความชรา และการดูแลตนเองที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

60 อย่างไรให้ 25    60 อย่างไรให้ 25

60 อย่างไรให้ 25    60 อย่างไรให้ 25

60 อย่างไรให้ 25    60 อย่างไรให้ 25

60 อย่างไรให้ 25    60 อย่างไรให้ 25

60 อย่างไรให้ 25    60 อย่างไรให้ 25

60 อย่างไรให้ 25    60 อย่างไรให้ 25

Print

UP