กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสวมเสื้อสีฟ้า เดินเทิดพระเกียรติพร้อมเพรียงกัน โดยที่คลินิกคณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า ร่วมเดินเทิดพระเกียรติข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า เวลา 15.30-16.00 น. และที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมเดินเทิดพระเกียรติรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 16.30-17.00 น.

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

UP