เขียนสารคดี “กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด” อย่างไรให้น่าอ่าน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนสารคดี กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด อย่างไรให้น่าอ่าน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เป็นจำนวนมาก

  

  

  

  

  

  

  

Print

UP