โครงการอบรมยุวฑูตกายภาพบำบัด ประจำปี 2553
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดอบรมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตกายภาพบำบัด (PT young Ambassador) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ที่มีความรู้และเข้าใจบทบาททางวิชาชีพร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัดในระดับปริญญาตรีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดีและการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเหมาะสม

  

  

Print

UP