โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 โดยวันที่ 18 มิถุนายน ทีมผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย และมีกิจกรรมเกมสร้างสุของค์กร วันที่ 19-20 มิถุนายน ได้ดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ ณ สวนสุชาดา วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจมากมาย ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพที่ประทับใจและการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ กิจกรรมสร้างเสริมระบบความคิด ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และในตอนกลางคืน มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงของบุคลกรใหม่ โดยบุคลากรได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Organization Development    Organization Development

Print

UP