การประชุมวิชาการ 2553: การประชุมวิชาการเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2553 เรื่องการประชุมวิชาการเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมี 2 หัวข้อคือ “โอกาสทางธุรกิจ การบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัด ไม่ยากเท่าที่คิด” โดย ดร.อิทธิกร ขำเดช และหัวข้อ “Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy” โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Print

UP