นส.น้ำเพชร พลอยน้ำเงิน เข้าร่วมประชุม APTSA Congress
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     นส.น้ำเพชร พลอยน้ำเงิน นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Asia Physical Therapy Student Association (APTSA) Congress ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) ในเดือนสิงหาคม 2553 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pt.ntu.edu.tw/aptsa/

Print

UP