เจริญพุทธมนต์ ฝึกฝนสมาธิ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ ฝึกฝนสมาธิ เป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา 17.00-18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ถึง วันที่ 28 กันยายน 2553 นี้ ณ ห้อง 100 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจริญพุทธมนต์และเจริญสติ ฝึกฝนสมาธิตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน

  

  

  

  

Print

UP