ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553

     ในการนี้บัณฑิตใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม โดยวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น บัณฑิตใหม่ได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับคณาจารย์โดยพร้อมเพรียง และได้เก็บภาพความประทับใจกับอาจารย์ เพื่อนสนิท รุ่นพี่รุ่นน้อง อย่างเป็นกันเองตลอดทั้งวัน และทางสมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่โดยการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเป็นพิเศษ

  

  

  

  

  

  

Print

UP