คณะกายภาพบำบัดต้อนรับคณะแพทย์จาก Kunming Medical University (KMU)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะแพทย์จาก Kunming Medical University (KMU) มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยคณะแพทย์มีความสนใจเยี่ยมชมห้องวิจัยของคณะกายภาพบำบัด

  

  

  

  

Print

UP