ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ – การดูแลสุขภาพโดยวิธีกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายยศวิน สกุลกรุณา นักกายภาพบำบัด ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลวัน ต.ศาลายา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศาลวัน ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพโดยวิธีกายภาพบำบัด” ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุให้ความสนใจในการเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

Health promotion for the elderly project    Health promotion for the elderly project

Health promotion for the elderly project    Health promotion for the elderly project

Print

UP