การประชุมวิชาการ 2553: Manual Therapy for SI Joint Problems
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2553 หัวข้อเรื่อง “Manual Therapy for SI Joint Problems” โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 19 และ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 500 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

  

  

  

Print

UP