โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “รู้รอบเข่าเสื่อม”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “รู้รอบเข่าเสื่อม” ณ คลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-15.00 น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  

     ในงานนี้ ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เรื่องวิธีป้องกันข้อเข่าเสื่อม และวิธีการจัดการเมื่อมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษาที่ถูกวิธี ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

  

  

  

Print

UP