การประชุมวิชาการ 2553: Physical Therapy in Individual with Stroke
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2553 หัวข้อเรื่อง “Physical Therapy in Individual with Stroke” โดยมีวิทยากรคือ รศ. โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 12, 19 และ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

  

  

  

Print

UP