กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพการทำงานที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะนักกายภาพบำบัด จากคลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในโครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพการทำงานที่ดี” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

  

  

  

  

  

  

Print

UP