วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี คณะกายภาพบำบัด และวันไหว้ครู
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี คณะกายภาพบำบัด (อดีต โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 45 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยในการนี้ ทางคณะกายภาพบำบัดได้จัดงานตามหลักประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ร่วมงานเพื่อความเป็นศิริมงคล

  

  

  

     โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้จัดงานวันไหว้ครูต่อจากงานพิธีในช่วงเช้า โดยในงานวันไหว้ครู ประกอบด้วยพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อพระคุณครู รวมถึงการให้โอวาทจากครู ในการนี้ มีการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมด้วย

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Print

UP