สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน "สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา" ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร่วมกับชุมนุมพุทธธรรมศิริราช โดยภายในงาน มีการบรรยายธรรมจาก พระปริยัติธรรมธาดา (ทองคำ เถรานนฺโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างพระเจดีย์วัดเกาะกลาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

  

  

Print

UP