นักศึกษาแลกเปลี่ยนอังกฤษฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รพ.ศิริราช
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Ms.Lucy Peirson-Smith และ Ms.Anna Love นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK ได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ หน่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ตึก 72 ปี ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมี รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว และ ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย เป็นอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงาน

STUDENTS EXCHANGE VISIT SIRIRAJ HOSPITAL    STUDENTS EXCHANGE VISIT SIRIRAJ HOSPITAL

STUDENTS EXCHANGE VISIT SIRIRAJ HOSPITAL    STUDENTS EXCHANGE VISIT SIRIRAJ HOSPITAL

Print

UP