โครงการ Lunch Seminar: การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Cerebral Palsy
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Cerebral Palsy Conference ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย ซึ่งได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Cerebral Palsy Conference ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2552

Print

UP