โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ปวดไหล่ อย่ามองข้าม”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. คณะนักกายภาพบำบัด คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ปวดไหล่ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม” ณ คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานนี้ มีผู้ร่วมงานมากกว่า 50 คน โดยได้รับความรู้เรื่องวิธีป้องกันอาการปวดไหล่ และการดูแลตนเองรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษาอาการปวดไหล่ ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

  

  

  

  

Print

UP