ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนอังกฤษ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Ms.Lucy Peirson-Smith และ Ms.Anna Love นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (Inbound) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

ORIENTATION FOR UK STUDENTS    ORIENTATION FOR UK STUDENTS

ORIENTATION FOR UK STUDENTS    ORIENTATION FOR UK STUDENTS

ORIENTATION FOR UK STUDENTS    ORIENTATION FOR UK STUDENTS

ORIENTATION FOR UK STUDENTS    ORIENTATION FOR UK STUDENTS

Print

UP