โครงการออกกำลังกาย “โยคะเพื่อสุขภาพ”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการออกกำลังกาย “โยคะเพื่อสุขภาพ” นำทีมโดย อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ และ อ.พงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธ์ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตศาลายา ได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข โดยกิจกรรมนี้จะจัดในทุกๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการพละบำบัด ชั้น 2 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  

  

  

Print

UP