สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องต้นทุนด้านการศึกษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องต้นทุนด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. และการสัมมนาภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

  

Print

UP