การประชุมวิชาการ 2553: Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2553 หัวข้อเรื่อง “Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24-26 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดจากต่างมหาวิทยาลัยและต่างโรงพยาบาลจำนวนมาก

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Print

UP