คณาจารย์สาขากิจกรรมบำบัดต้อนรับการมาเยือนของผู้บริหารจาก Contact Singapore
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     Mr. LEE Puay York ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Contact Singapore ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศสิงคโปร์ เข้าพบคณาจารย์กิจกรรมบำบัด ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแหล่งข้อมูลและการคัดเลือกนักศึกษาและนักวิชาชีพที่สนใจทำงานเป็นนักกิจกรรมบำบัดในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมากและไม่มีการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีในประเทศสิงคโปร์

(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://gotoknow.org/blog/otpop/343321)

Print

UP