การประชุมวิชาการ 2553: Management of Shoulder Conditions
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2553 หัวข้อเรื่อง “Management of Shoulder Conditions” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 23 และ 30 มกราคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

  

  

  

  

Print

UP