สวัสดีปีใหม่ 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายสวัสดิการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและเพื่อต้อนรับปีใหม่ 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 ในช่วงบ่าย ประกอบ ด้วยการประกวดร้องเพลงที่สนุกสนานและเกมต่างๆ มากมาย และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น มีการจับสลากมอบของรางวัล ร่วมร้องเพลง และกิจกรรมต่างๆ โดยมีคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่ของคณะร่วมงานอย่างคับคั่ง

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Happy New Year 2012    Happy New Year 2012

Print

UP