คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีท่านอธิการบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Congratulations

คณาจารย์และบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Congratulations    Congratulations

Congratulations    Congratulations

Print

UP