ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 6 ตอน มาแต่ตัว ทัวร์ PT
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554 อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่สนใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศของค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสาระความรู้ทางวิชาชีพมากมาย

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

PTOT Building Camp    PTOT Building Camp

Print

UP