สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี – ฟ้า ฟิต เปรี๊ยะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์กายภาพบำบัด วิทยาเขตปิ่นเกล้า และ วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตศาลายา โดยทีมฟ้า ฟิต เปรี๊ยะ (สีฟ้า) เป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และมีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกายและเล่นเกม เพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Happy Workplace    Happy Workplace

Print

UP