คณะกายภาพบำบัดแสดงความขอบคุณท่านอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Expressing gratitude

คณาจารย์และบุคลากร คณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เพื่อแสดงความขอบคุณท่านอธิการบดี ที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคณะกายภาพบำบัด ด้วยความปรารถนาดี ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านมา ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Expressing gratitude    Expressing gratitude

Print

UP