Clinical Lunch Talk: Anatomy Trains
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Anatomy Trains

ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Clinical Lunch Talk โดยมีหัวข้อเรื่อง "Anatomy Trains" โดย ผศ.ชมพูนุท สุวรรณศรี และ ผศ.ดร.จิตวรี ขำเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 403 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Anatomy Trains    Anatomy Trains

Print

UP