ทัศนศึกษาพัทยากับสวัสดิการ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Cool Trip to Pattaya

งานสวัสดิการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทัศนศึกษา ณ พัทยาปาร์ค จังหวัดชลบุรี วันที่ 24-25 กันยายน 2554 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจที่ปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบำบัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 36 คน

Cool Trip to Pattaya    Cool Trip to Pattaya

Cool Trip to Pattaya    Cool Trip to Pattaya

Cool Trip to Pattaya    Cool Trip to Pattaya

Cool Trip to Pattaya    Cool Trip to Pattaya

Print

UP