วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

Mahidol Day    Mahidol Day

Mahidol Day    Mahidol Day

Print

UP