งานแสดงมุทิตาจิต ผศ.นาฏวิมล และคุณบุญมา (ป้าอ้วน)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาฏวิมล งามศิริจิตต์ และคุณบุญมา ปั้นทอง (ป้าอ้วน) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการประจำปี 2554

โดยในงานมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวการ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาฏวิมล งามศิริจิตต์ และรองศาสตราจารย์ นพ. ชลเวช ชวศิริ และงานแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง ความผูกพัน สายสัมพันธ์ และความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกันของบุคลากรในคณะกายภาพบำบัด โดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่งจากทั่วสารทิศ

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Kindliness Expression    Kindliness Expression

Print

UP