ชมรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ชมรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ภายใต้โครงการชื่อ “สุขภาพสดใส ใฝ่ใจป้องกันโรค” เพื่อให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ ทางชมรมฯ ได้ออกชุมชนพื้นที่ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554

ในงานประกอบด้วยค่ายกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ การตรวจสมรรถภาพกาย และมีการออกเยี่ยมเยียนตามบ้านเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการคำแนะนำทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยทีมงานประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาของชมรม เพื่อการเข้าถึงพื้นที่และเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี    ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี

ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี    ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี

ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี    ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี

ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี    ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี

ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี    ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี

ออกสู่ชุมชนนครชัยศรี

Print

UP