นส.ณัฐพร สุพรรณพานิชย์ เข้าร่วมประชุม APTSA Congress
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

นส.ณัฐพร สุพรรณพานิชย์ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Asia Physical Therapy Student Association (APTSA) Congress ครั้งที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1-4 กันยายน 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:// http://www.aptsaweb.org/

APTSA Congress    APTSA Congress

APTSA Congress    APTSA Congress

APTSA Congress    APTSA Congress

APTSA Congress    APTSA Congress

Print

UP