มหิดลวิชาการ ๕๔
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด ร่วมกิจกรรมในงาน มหิดลวิชาการ ๕๔โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่

MU Open House โดยการเปิดบ้านคณะกายภาพบำบัดต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ เช่นศูนย์กายภาพบำบัด ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับหลักสูตรกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
MU Tour โดยนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนำผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานพาชมรอบมหาวิทยาลัยมหิดลไปกับรถรางของมหาวิทยาลัย
MU Hospital โดยนักศึกษากายภาพบำบัด และนักศึกษากิจกรรมบำบัด จำลองบรรยากาศคลินิกที่ให้บริการผู้ป่วย ให้กับผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย

โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมได้สาระความรู้ติดตัวกลับบ้าน

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Mahidol Vichakarn 2011    Mahidol Vichakarn 2011

Print

UP