การประชุมวิชาการ 2554: ปัจจัยสู่ความสำเร็จ กับงานบริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 เรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จ กับงานบริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ โดย ดร.อิทธิกร ขำเดช ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Success Factors    Success Factors

Success Factors    Success Factors

Print

UP