การประชุมวิชาการ 2554: PT in ICU
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “PT in ICU” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณาจารย์กายภาพบำบัด จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

PT in ICU    PT in ICU

PT in ICU    PT in ICU

PT in ICU    PT in ICU

PT in ICU    PT in ICU

Print

UP