การอบรมพิเศษ "Kinesiotape"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมพิเศษ หัวข้อ "Kinesiotape" โดย มร.ไมเคิล โยฮันสัน วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีอาจารย์และนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมรับฟังการอบรมพิเศษดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Kinesiotape

Print

UP