เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติวันแม่ 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดจัดเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติวันแม่ 2554 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 โดยมีคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเดินเทิดพระเกียรติพร้อมเพรียงกัน รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 16.00-17.00 น.

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Walk-Run for Mother’s Day    Walk-Run for Mother’s Day

Print

UP