มหิดล วันแม่ 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรม “มหิดล วันแม่” ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยการนี้ คณะกายภาพบำบัดร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ความรู้ให้ความรู้และการออกกำลังกายป้องกันอาการปวดจากการทำงาน และยังออกบูธให้ความรู้และถ่ายภาพเพื่อตรวจ Posture alignment ขณะทำงานในออฟฟิศด้วยโปรแกรม RULA และให้คำแนะนำในการดูแลสุภาพเพื่อป้องกันอาการปวดจากการทำงานในออฟฟิศ จากข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพ รวมทั้งยังให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด ตรวจประเมินท่าทางการทำงาน แนะนำวิธีป้องกันและแนะนำการออกกำลังกายกลุ่มเพื่อป้องกันกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานสำนักงาน (office syndrome) แก่ผู้ที่สนใจ

Mahidol Mother’s Day 2011    Mahidol Mother’s Day 2011

Mahidol Mother’s Day 2011    Mahidol Mother’s Day 2011

Mahidol Mother’s Day 2011    Mahidol Mother’s Day 2011

Print

UP